Satsa på Västsveriges järnvägar

Motion 2017/18:2653 av Emma Nohrén och Janine Alm Ericson (båda MP)

av Emma Nohrén och Janine Alm Ericson (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta underhålla och utveckla Västsveriges järnvägar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att förlänga Bohusbanan till Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I omställningen mot att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsnder spelar järnvägen en otroligt viktig roll. Vi måste öka andelen gods som transporteras på järnväg och vi måste underlätta så att fler människor väljer tåg framför bil och flyg. Men det förutsätter ju att det är smidigt att åka tåg, att det finns väl underhållna järnvägar och att de finns på attraktiva sträckor. Annars mister man sin konkurrenskraft.

I Västra Götaland finns ett bra finmaskigt nät av mindre regionala banor såsom Bohusbanan och Lysekilsbanan. De fungerar som klimatsmarta och trygga transporter mellan platser men också in mot stambanorna. Tyvärr är de kraftigt eftersatta och i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan så ses inga satsningar som skulle lyfta Västsveriges banor, inga stora satsningar på utveckling och underhåll på de befintliga banorna och heller ingen satsning på järnvägen mellan Göteborg och Borås. Det lämnar Västsverige kvar i dåtiden och hänvisade till bil, buss och flyg. Vi anser att vi måste satsa på de regionala banorna och göra det attraktivt för människor att välja tåget. Idag är det precis tvärt om. Det går ofta fortare att ta buss eller bil än att åka tåg.

Vi borde också utveckla tåget och se till att de planer som en gång fanns genomförs om att knyta ihop storstäderna Köpenhamn, Malmö, Göteborg och Oslo genom att förlänga Bohusbanan från Strömstad och in i Norge. Förutom den stora betydelsen för mellersta Bohuslän av att få en snabb järnvägsförbindelse till Oslo, Göteborg och Köpenhamn, skulle en förlängning av Bohusbanan till Halden ha en stor betydelse för godstrafiken. Banan ligger parallellt med E6:an men på grund av att det fattas en bit dånar godset förbi järnvägen på lastbil. Ska man åka tåg till Oslo från Göteborg får man ta omvägen genom Dalsland. Och den är inte bra för godstrafiken. Backen från Halden till Tistedal är väldigt brant och gör att godstågen inte kan köra med full last. Nu har vi dock chansen att göra detta och se till att Bohusbanan blir en av framtidens lösningar och ett svar på hur vi praktiskt minskar koldioxidutsläppen. Det skulle också vara samhällsekonomiskt om vi kunde bygga ihop västkusten med en snabb och fungerande järnväg. I regionerna längs sträckan Köpenhamn–Göteborg–Oslo bor det nästan 8 miljoner människor och det skulle ge många goda synergieffekter om vi kunde bygga ihop städer och handelsplatser med snabba klimatsmarta transporter. Möjligheterna för denna skandinaviska superstad är svindlande. Då är det helt galet att snabbaste vägen genom regionen sker med bil medan tågtrafiken leds via Dalsland.

 

 

Emma Nohrén (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)