Screening med PSA-prov

Motion 2021/22:1267 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa PSA-prov för män som löper risk att utveckla prostatacancer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos svenska män. Årligen upptäcks cirka 9 000 nya fall och omkring 2 500 avlider varje år. Sjukdomen är ovanlig före 50-årsåldern och förekommer nästan aldrig före 40 års ålder. Många män märker inte själva av några symptom på att de har fått sjukdomen. Dessutom är prostatacancer svår att diagnostisera.

Att tidigt upptäcka sjukdomen är mycket viktigt eftersom det ökar chanserna att överleva den. Det är möjligt att med ett enkelt PSA-test få en indikation på om det finns risk för att man bär på sjukdomen. Män över 50 år bör därför testas med ett PSA-prov även om de inte har några symptom.

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare