Se över åldersgränsen för mammografi

Motion 2019/20:732 av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson (båda S)

av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över åldersgränsen för mammografi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hälsoundersökningar med mammografi startade i Sverige 1986 och erbjuds sedan 1997 i samtliga regioner. Men det saknas en nationell struktur för att systematiskt kunna utvärdera det pågående screeningprogrammets effekter. Det pågår dock ett arbete för att skapa ett nationellt kvalitetsregister. I förlängningen bör kunskapen från ett nationellt kvalitetsregister kunna utgöra underlag för beslut om huruvida screeningprogrammet ska fortsätta eller modifieras. Screeningen för bröstcancer kan också komma att effektiviseras genom bättre diagnostik, till exempel med 3D-mammografi, magnet­kameraundersökning, ny ultraljudsteknik eller kontrastförstärkt mammografi.

Tidig upptäckt räddar liv. För cirka 25 procent av dem som deltagit i mammografi minskas risken att dö i bröstcancer. Det är viktigt att behandling sätts in tidigt. Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år. Trots detta faktum upphör mammografiscreeningen när kvinnor fyllt 74 år.

Mot bakgrund av det anförda bör åldersgränsen ses över och höjas för att vara relevant.

Carina Ohlsson (S)

Elin Gustafsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-30 Granskad: 2019-09-30 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)