Se över arrendelagstiftningen

Motion 2021/22:804 av Heléne Björklund (S)

av Heléne Björklund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arrendelagstiftningen och möjligheterna att införa ett besittningsskydd i denna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I hyreslagstiftningen finns det regler om besittningsskydd för hyresgästen. Det innebär bland annat att en hyresvärd inte hur som helst kan höja hyran i syfte att bli av med en hyresgäst. Värden kan inte heller höja hyran för att värdet ökat efter en förbättring som hyresgästen själv har gjort i sin lägenhet. Däremot ska hyresgästen återställa lägenheten i det skick som den var när den först hyrdes ut.

Inom lantbruket har det länge funnits ett arrendatorsystem där arrendatorn får rätten att nyttja en annan persons mark mot att man betalar ett arrende. Det är alltså ett system som påminner om hyressystemet för lägenheter. Till skillnad från en hyresgäst är den som arrenderar mark dock inte skyddad mot oskäliga arrendehöjningar.

I nordöstra Skåne finns flera exempel på arrenden som höjts till följd av invest­eringar som arrendatorn själv har gjort i sin mark. Först har personen alltså investerat stora belopp i syfte att förbättra sin arrendetomt och ovanpå detta får man en höjning av det arrende man ska betala. Det är inte rimligt att man inte har skydd mot detta.

Arrendatorer borde ha rätt att bo kvar på den mark de av hävd bott på och ett skydd mot godtyckliga arrendehöjningar på samma sätt som en hyresgäst har besittningsskydd för sin lägenhet.

Heléne Björklund (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)