Se över ersättningssystemen till enskilda mackägare

Motion 2021/22:1107 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras av ersättningssystemen till de enskilda mackägarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Västerbottens inland finns det ett antal byar utanför centralorterna som har någon form av drivmedelsanläggning. Västerbotten är inte unikt utan det ser likadant ut i hela landet.  Dessa drivmedelsanläggningar är i nästan samtliga fall ett serviceställe med någon form av butik, apotek, post, systembolag, Svenska Spel med mera.

Samtliga anläggningar har en viktig funktion med att leverera drivmedel i närområdet till boende och besökare, och de har även en viktig funktion för kommunala verksamheter som exempelvis hemtjänst, räddningstjänst och andra kommunala servicefunktioner i närområdet.

I ett projekt som utfördes mellan 2018 och 2020 genom Svensk Bensinhandel uppmärksammar man i slutrapporten de konsekvenser som kan uppstå för dessa drivmedelsanläggningar om inte lagstadgade åtgärder utförs för dessa innan juli 2022.

De åtgärder som måste utföras är omfattande förändringar på bensincisterner, anslutna rörledningar eller slangledningar med mera. För många av dem som driver en sådan anläggning innebär det omfattande kostnader.För att inte stora delar av landsbygden ska stå utan dessa serviceställen bör en översyn av ersättningssystem göras så att inte den enskilde ägaren måste lägga ned sitt serviceställe.

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)