Se över möjligheten att utöka ROT-avdraget

Motion 2019/20:298 av Ingemar Kihlström (KD)

av Ingemar Kihlström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka ROT-avdraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Införande av ett ROT-avdrag för arbetskostnader i samband med hantverkstjänster och renoveringar av egen fastighet var en lyckosam reform som motverkade svartarbete och ekonomisk brottslighet. Reformen främjade efterfrågan på hantverkstjänster, skapade ökade skatteintäkter samt gjorde att privatpersoner i stor grad anlitade vita hantverks­tjänster istället för svarta tjänster. Vita jobb är jobb där den som utför arbetet är försäkrad, får pensionen inbetald, erhåller en avtalsenlig lön och arbetar i en säker arbetsmiljö, allt sådant som den som jobbar svart saknar. Dessutom främjar ROT-avdraget nya jobb hos små och medelstora företag. Tyvärr har regeringen valt att försämra den ursprungliga nivån på ROT-avdrag, som var 50% av arbetskostnaden upp till ett max belopp50000 kr, till en avdragsnivå på 30% av arbetskostnaden.

Resultatet av det försämrade ROT-avdraget är att risken ökat för en återgång till en utökad användning av svart arbetskraft för hantverkstjänster för privatfastigheter med negativa effekter för både arbetstagare och företag samt dessutom minskade skatte­intäkter.

En återställning till ett 50-procentigt ROT-avdrag för fastighetsrelaterade arbets­kostnader för hantverkstjänster motverkar en utveckling där svartarbeten ökar igen. Alla har något att vinna på en sund byggbransch; människor kan få hjälp med renoveringar till en lägre kostnad, företagen får rättvisa förutsättningar utan osund konkurrens, medarbetarna får en säker arbetsmiljö med försäkringar, pension samt en avtalsenlig lön och samhället får ökade skatteintäkter till vård, skola och omsorg.


Att begränsa en i grunden god reform är inte rimligt och man bör därför se över möjligheterna att utöka ROT-avdraget.

Ingemar Kihlström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Granskad: 2019-09-25 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)