Se över reglerna och prövningen av olika handikapp för att få behålla sitt körkort

Motion 2019/20:2161 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över gällande lagstiftning och återkomma med förslag till riksdagen om en förändrad lagstiftning som ger möjlighet för personer med mindre allvarliga handikapp att få sin lämplighet prövad, genom exempelvis ett körprov och simulatortest, innan körkortet eventuellt dras in, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

För att få lov att ta och behålla körkort i Sverige måste den enskilde uppfylla krav om medicinsk lämplighet, och det handlar bland annat om syn, hörsel och andra hälsoaspekter som är viktiga i trafiken. Tyvärr så tolkar Transportstyrelsen sitt uppdrag på det sättet, att man återkallar körkort när man får misstankar om att någon har ett väsentligt handikapp. Detta gäller inte minst om det handlar om synfältsbortfall av mindre eller högre grad. Detta istället för att som i andra EU-länder först pröva handikappet, och därefter besluta vilka restriktioner som kan komma ifråga. I ett inslag i Sveriges Radios Ekot (den 29 augusti 2017) ställer sig Transportstyrelsens chefsläkare, Lars Englund, positiv till ett motsvarande system i Sverige för personer som inte har allvarligare synavvikelser än vad som är möjliga att få dispens för. För att ändra på dagens system krävs dock en ändring i körkortslagen.


Regeringen bör därför se över gällande lagstiftning och återkomma med förslag till riksdagen om en förändrad lagstiftning som ger möjlighet för personer med mindre allvarliga handikapp att få sin lämplighet prövad, genom exempelvis ett körprov och simulatortest, innan körkortet eventuellt dras in.

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)