Sekretess och skola

Motion 2005/06:K460 av Lars U Granberg och Kristina Zakrisson (s)

av Lars U Granberg och Kristina Zakrisson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att meddelandeplikten skall gälla oavsett ålder, under hela gymnasietiden.

Motivering

I dag har vi i mångt och mycket en skola som fungerar väl, men det finns saker som bör ändras så att inte studerande far illa. Under gymnasieåren är det mycket som händer i en människas liv. Det kan vara kärlek och även problem med kärlek. Det kan vara andra problem som dyker upp. Droger och depressiva tankar finns i dag hos ett relativt stort antal unga studenter. Men är man under 18 år har lärarna fortfarande så kallad meddelandeplikt till föräldrarna. Detta är ett sätt att informera föräldrar om förändringar som sker, både positiva och negativa. Men för dem som går gymnasieskolan och är över 18 år gäller sekretess, och dessa studenters situation kan inte meddelas från lärare till förälder. I dagens gymnasieskola återfinns en stor andel studenter som är över 18 år, och därför vore en förlängd meddelandeplikt oavsett ålder under hela gymnasietiden att föredra – detta för att stärka skyddet runt de studerande och för att kunna signalera när något går snett.

Stockholm den 5 oktober 2005

Lars U Granberg (s)

Kristina Zakrisson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)