Seniorhälsa

Motion 2020/21:1151 av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)

av Ann-Sofie Lifvenhage och Lotta Finstorp (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att starta upp ett pilotprojekt där seniorer erbjuds en speciellt utformad hälsokontroll för att finna avvikelser och förhindra sjukdomsfall, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vi ser en positiv utveckling av antalet äldre och äldre-äldre i vårt samhälle. Det är något som är oerhört positivt men som ställer nya krav på samhället allt från översyn av pensionsåldern till att hantera en hälso- och sjukvård som ska ta hand om fler.

För att förebygga sjukdomar och arbeta för så fördelaktig folkhälsa som möjligt bör det utredas hur en specialutformad hälsoundersökning kan utformas för att skräddarsys för seniorer ett pilotprojekt med exempelvis Södermanland som pilotlän för att kunna följa upp resultatet och på sikt implementera senioranpassade hälsoundersökningar i samtliga regioner.

I de fall seniorer genomfört årliga hälsokontroller ser man en avsevärd förbättring genom att tidiga insatser kunnat göras vid avvikelser samt att man genom regelbunden kontroll skapar en medvetenhet om sin hälsa och i samband med kontrollen har möjlig­het att följa upp, tala om förebyggande åtgärder och inspirera till förändring där en dan är önskvärd – allt i syfte att få landets seniorer så pigga och alerta med ökad livskvalitet så länge som möjligt.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)