Seniorpolitiken

Motion 2005/06:So710 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning

Trygghet, värdighet och en meningsfull tillvaro ska äldreomsorgen kunna erbjuda. Men efter elva år med en socialdemokratisk regering har äldreomsorgen stora brister. I denna motion fokuseras på de allvarliga problem som finns inom äldreomsorgen och vad som ska göras åt dem.

Motionen tar också upp det faktum att en sammanhållen politik med inriktning mot de äldre i samhället inte bara kan handla om vård och omsorg. Det friska åldrandet, de äldre som en resurs att ta till vara och ett väl fungerande samspel mellan generationerna är viktiga beståndsdelar i det politikområde som Kristdemokraterna vill kalla seniorpolitiken. Och också i dessa avseenden har det svenska samhället tydliga brister.

Kristdemokraterna föreslår i denna motion åtgärder för en bättre seniorpolitik.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)