Sexualiserat våld

Motion 2006/07:Ju341 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2006/07:Ju341

av Lars Ohly m.fl. (v)

Sexualiserat våld

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Skydd för drabbade kvinnor 4

5 Inrättande av en nationell haverikommission 5

6 Kartläggning av livsvillkoren för kvinnor med hemlig identitet 5

7 Kompetensfrågor inom rättsväsendet 6

8 Familjevåldsenheter 7

9 Sexualbrottslagstiftningen 7

9.1 Utvidgningen av våldtäktsbrottet 8

9.2 Hårdare syn på gruppvåldtäkter 8

9.3 Våldtäkt mot barn som ny brottsrubricering 9

9.4 Sexköpslagen inkluderas i sexualbrottslagen 9

10 Trafficking 9

10.1 Offer för trafficking 10

11 Övergrepp mot barn som leder till tvister om vårdnaden 10

11.1 Åklagarens utredningsplikt 11

11.2 Förundersökningen vid sexualbrott
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (15)