Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i världen

Motion 2020/21:170 av Yasmine Posio m.fl. (V)

av Yasmine Posio m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:170

av Yasmine Posio m.fl. (V)

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i världen

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut

2 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i dag – och hoten mot dessa

2.1 SRHR i en kapitalistisk värld

2.2 Coronapandemins effekter på SRHR

3 SRHR som en säkerhetspolitisk angelägenhet

3.1 Sverige ska aktivt driva SRHR-frågor i OSSE och Europarådet

4 Sveriges feministiska utrikespolitik

4.1 Sverige ska aktivt driva SRHR-frågor inom FN och EU

4.2 Svenskt bistånd och stöd till kvinnor i andra länder

1   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör anta en global SRHR-strategi för det internationella arbetet och tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-17 Granskad: 2020-09-18 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)