Sjöfarten

Motion 2007/08:T326 av Peter Pedersen m.fl. (v)

av Peter Pedersen m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:T326

av Peter Pedersen m.fl. (v)

Sjöfarten

v206

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Bakgrund 3

4 Utrikes sjöfart 3

4.1 Östersjön 3

4.1.1 PSSA 3

4.1.2 Kilometerskatt 4

5 Inrikes sjöfart 5

5.1 Låt staten betala för sjöinfrastruktur 5

5.2 Hamnar 6

5.3 Södertälje kanal 7

6 Gotland 7

6.1 Bakgrund 7

6.2 Överför ansvaret till Vägverket 8

6.3 Inför ett vägpris till Gotland! 8

7 Fritidsbåtar 9

7.1 Handelssjöfarten betalar för fritidsbåtar 10

7.2 Mer alkylatbensin 11

7.3 Minska riskerna med båtbottenfärger 12

8 Bättre arbetsförhållanden på sjön 13

8.1 Social dumpning 13

8.2 Kränkningar av integriteten 13

8.3 Indenturpersonal 13

9 En jämställd sjöfart 14

2 Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)