Sjukgymnaster inom hälso- och sjukvården

Motion 2006/07:So399 av Margareta Cederfelt (m)

av Margareta Cederfelt (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om färre restriktioner för sjukgymnaster.

Motivering

Personerna som söker hälso- och sjukvård är alla olika och har skilda medicinska diagnoser. Ett vanligt behov är rehabilitering eller behandlingar för att öka rörelseförmågan i syfte att kunna återinträda i arbetsmarknaden eller att exempelvis minska smärta. Sjukgymnast är den profession som ofta konsulteras av patienter med dessa behov.

Tyvärr finns flera restriktioner inom hälso- och sjukvårdens lagstiftning, regelverk, författningar samt politiska beslut som försvårar för patienten att konsultera sjukgymnaster. Det är därför angeläget att göra omfattande förändringar i syfte att underlätta för patienten att komma i kontakt med sjukgymnast.

Exempelvis bör antalet besök hos sjukgymnast styras av behov och inte av resmisstvång. Möjligheten för sjukgymnaster att etablera sig som egna företagare måste utökas. Inom sjukgymnastikkåren förväntas det, precis som inom många yrkeskategorier, omfattande pensionsavgångar inom de närmaste åren. Det måste därför bli lättare för sjukgymnaster att överta befintliga etableringar.

Sjukgymnaster som är uppskattade av patienter, eller som bedriver sin verksamhet där det finns få andra sjukgymnaster, slår lätt i det så kallade taket och kan inte ta emot fler patienter. Det system som ursprungligen var tänkt som ett skydd för patienten blir istället ett hinder.

Med färre restriktioner kan fler patienter få behandling av sjukgymnast i rätt tid och utifrån sina behov.

Stockholm den 31 oktober 2006

Margareta Cederfelt (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)