Sjukvård för hälsa och utveckling

Motion 2005/06:So432 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Motivering 5

4 Vårdregioner 5

5 Nationellt husläkarsystem 6

5.1 De flesta vill ha en ”egen” doktor 6

5.2 Vård för ”hela människan” 7

5.3 Internationell erfarenhet talar för husläkare 7

5.3.1 Norge visar vägen 7

5.4 Ersättning för effektivitet 8

5.5 Primärvården mer än husläkare 8

5.6 Fortsatt statligt stöd till primärvården 8

6 Patientens rättigheter ska utvecklas 9

7 Vårdgaranti 10

8 Informationsteknik för säker vård 10

9 Mångfald och frihet att välja 10

9.1 Valfrihet förutsätter kunskap 11

9.2 Fri etablering för vissa vårdgivare 11

9.3 Psykiatri i privat regi 12

10 Vård i tillväxt 12

11 Patienten ”utanför ramarna” 13

11.1 Fler utredningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)