Sjukvård och tandvård för alla

Motion 2021/22:3766 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn gällande tandvårdens högkostnadsskydd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att bli sjuk eller att man behöver extra omvårdnad om sina tänder kan drabba alla och det är mycket vanligt för många i Sverige. Många av våra äldre kan ha stora behov av att kunna laga och reparera sina tänder för ett drägligt liv.

När det gäller sjukvården så finns det ett högkostnadsskydd som träder in för att den som drabbats av sjukdom inte ska hamna i en situation att personen av ekonomiska skäl ska tvingas avstå vård, detta är fullt rimligt.

Även tandvården har en form av högkostnadsskydd. Vid högre belopp än 3 000 kronor subventionerar staten upp till 50 procent av kostnaderna respektive vid belopp över 15 000 kronor subventioneras upp till 85 procent av kostnaden. Detta för att människor inte ska tvingas ha dåliga tänder och därmed också riskera andra hälsorisker på grund av att man inte har råd att reparera sina tänder vid behov och i tid.

Det kan däremot vara dags för en översyn av tandvårdens högkostnadsskydd för att se över att det fungerar som det ska.

Sten Bergheden (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)