Sjukvård på dina villkor

Motion 2002/03:So298 av Bo Lundgren m.fl. (m)

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2002/03:So298

av Bo Lundgren m.fl. (m)

Sjukvård på dina villkor

1 Sammanfattning

Vi vill förbättra möjligheterna för en mångfald av aktörer att driva sjukhus, läkarmottagningar och vårdcentraler. Makten över rehabilitering och sjukvård vill vi ge professionen och den enskilda patienten inom ramen för ett obligatoriskt försäkringssystem. Nya resurser skall inte tillföras gamla och dåligt fungerande system, utan skall användas till att ge människor vård och rehabilitering i tid. Politikens roll blir att vara en garant för att alla får god vård i tid. Genom denna förändring vill vi ge sjukvården möjlighet att växa från krisområde till framtidsbransch.

Problemen inom sjukvården kräver mer än något annat en flexibel orga­nisation som förmår att ta till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)