Sjukvården framåt

Motion 2020/21:3229 av Lina Nordquist m.fl. (L)

av Lina Nordquist m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2020/21:3229

av Lina Nordquist m.fl. (L)

Sjukvården framåt

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om högkostnadsskyddens sammantagna konstruktion och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett nationellt specialistregister bör upprättas och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska sjukvårdens administration och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge en statlig myndighet ansvaret för bedömning av säkerhet, integritetsaspekter och etik i ny medicinsk teknik och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)