Sjukvårdspolitik

Motion 2005/06:So424 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Moderaternas politik i korthet 5

4 En politik för bättre hälso- och sjukvård 5

5 Moderaternas utgångspunkter 6

5.1 En rättvis och solidarisk finansiering 6

5.2 Egen makt leder till hälsa 7

5.3 Politikens uppdrag 7

6 Rätt till vård – rätt att välja 8

6.1 Stärk patientens ställning 8

6.2 Rätt att välja 8

6.3 Rätt till tillgänglighet 9

6.4 Rätt till vård i tid – vårdgaranti 10

6.5 En vård utan gränser 10

7 En vård med kvalitet och värdighet 11

7.1 Kvalitet, effektivitet och produktivitet 12

7.2 Tillsyn och ackreditering 12

7.3 Vård på lika villkor för kvinnor och män 13

8 Mångfald och konkurrens ger mer vård för pengarna 14

8.1 Etableringsrätt,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)