Skador orsakade av skarven

Motion 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder (S)

av Krister Örnfjäder (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsning av antalet skarvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan många år nu så har det pågått en diskussion om Skarvens utbredning i Kalmar län och så småningom hela Sverige. Skarven utrotades vid förra sekelskiftet då den konkurrerade om fisken.

1948 så etablerades en koloni i Kalmar sund och därifrån har den spridits.

Problemen med skarven (utöver att den äter mycket fisk) är att den förstör mycket.

De har en frätande avföring och när den etablerar sig i kolonier med upp till tusen fåglar så har växtligheten svårt att överleva vilket vi har många bevis på inte minst i Kalmar län.

När då skarven har etablerat sig på en ö (plats) så blir den helt förstörd så att den inte kan användas till varken bad, jakt eller annat, och den skog som funnits dör och mark­ägaren får en ekonomisk förlust.

Många motioner har skrivits för att få till stånd en situation för att begränsa antalet skarvar och det är fortfarande en del av lösningen på ovanstående problem.

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)