Skärp lagstiftningen mot kvotering

Motion 2021/22:517 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa lagstiftningen mot kvotering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns goda skäl att aktivt motverka diskriminering i samhället och att verka för att alla får lika möjligheter. Det finns många sätt att uppnå detta. Inom arbetslivet är exempelvis ett aktivt rekryteringsarbete och positiv särbehandling möjliga vägar.

Kvotering i olika sammanhang innebär däremot att någon kvoteras bort när någon annan kvoteras in. I grunden innebär detta också diskriminering, i detta fall av den bortkvoterade. Ren kvotering bör därför inte tillåtas. Personer ska bedömas efter egna individuella meriter och inte kvoteras in oavsett om det är på grund av kön, etnicitet eller något annat.

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)