Skärp straffen för punktskattebrott

Motion 2014/15:1483 av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M)

av Andreas Norlén och Finn Bengtsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda punktskattesystemets utformning.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda straffen för punktskattebrott.

Motivering

Vi har blivit uppmärksammade på att punktskattebrott – exempelvis att punktskattepliktiga varor, t.ex. alkohol, försvinner under påstådd transport mellan två punktskattelager – är en lönsam typ av brottslighet med stora förtjänstmöjligheter, låg upptäcktsrisk och låga straff. Till följd av det relativt låga straffvärdet är det också svårt att få möjlighet att använda hemliga tvångsmedel i utredningsarbetet.

Brottsligheten beror delvis på punktskattesystemets utformning. Det finns därför anledning att utreda såväl punktskattesystemets utformning som straffen för punktskattebrott. Straffskalan borde avspegla att brottsligheten kan generera stora vinster för enskilda och motsvarande förluster för det allmänna.

.

Andreas Norlén (M)

Finn Bengtsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (2)