Skärpning av straffen för fornminnesbrott

Motion 2021/22:1004 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffen för fornminnesbrott ska skärpas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På senare tid har vi tyvärr erfarit att gamla fornminnen, ofta över 1000 år gamla, blivit vandaliserade och förstörda. Ibland är tyvärr skadorna delvis av irreversibel art och fornminnena kan aldrig återställas till fullgott skick. Våra fornminnen är det arv vi lämnar över till kommande generationer och vi har bara en skatt av fornminnen, förutom de som återstår att upptäcka. Ett tragiskt exempel är den 1000-åriga runstenen i Bro som nedklottrades med sprayfärg, ett brott som förmodligen medför bestående skador.

Straffen för fornminnesbrott är så pass låga att polisen i dag inte ens utreder brotten, vilket är tragiskt i sig.

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)