Skärpt straff för övergrepp i rättssak

Motion 2021/22:157 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skärpa straffet för övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Över tid har brottsligheten minskat i hela det svenska samhället. Det är positivt att utvecklingen i stort går åt rätt håll men i enskilda områden är situationen den motsatta. I många utsatta områden kring landets större städer minskar rättsstatens inflytande.

Kriminella gäng har skaffat sig inflytande över invånarna med hot om våld, vilket försvårar polisens utredningsarbete. Utan vittnen är det svårt att döma någon för exempelvis ett våldsbrott. Tyvärr är det allt svårare att få invånarna i dessa områden att våga vittna på grund av de kriminella gängens stora inflytande. Rättsstatens principer ska gälla alla i hela landet. Att skrämma ett vittne till tystnad är ett oacceptabelt försök att sätta dessa principer ur spel för egen vinnings skull. Därför bör regeringen överväga att skärpa straffen för övergrepp i rättssak.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)