Skärpt straff vid grova våldsbrott

Motion 2017/18:1776 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om dagens straff ska skärpas vid allvarliga brott i de övre tonåren och däröver så att återfall till brottslighet bekämpas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

De grova våldsbrotten utförs mer än tidigare även av barn i de övre tonåren. Livstidsstraff kan först utdömas sedan man fyllt 21 år. Regeringen bör överväga om denna åldersgräns vid mycket allvarliga våldsbrott ska sänkas till 18 år.

I samband därmed bör man också överväga om regelverken vid brott begångna mellan 15 och 18 år är väl avpassade eller om någon skärpning i något avseende bör övervägas även här.

Orsaken är att brottsligheten sprider sig ner i åldrarna och att det är viktigt att staten vid allvarliga våldsbrott tydligt markerar genom tillräckliga straffsatser.

En åklagare har sagt att det inte kostar på att få fängelsestraff, det kan ses som ett avbrott man kan leva med och t o m ge förhöjd status i vissa kretsar. Tyvärr ligger det en del i det.

Skulle fängelsetiden kunna göras mindre bekväm, och mer markera att det är ett straff som avskräcker?

Ett förslag som bör utredas är att kunna döma brottslingar till att ha tillgång till radio och tv och böcker, men inte till mobil och ev. dator.

Det skulle sannolikt uppfattas som ett mer kännbart straff, eftersom alla ju vant sig vid att vara ständigt uppkopplade och i kontakt med alla man vill, i stor utsträckning även under fängelsetiden.

Regeringen bör ges tillkänna att man bör utreda straffskärpningar enligt vad som föreslås i motionen.

Staffan Danielsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)