Skärpt vapenlag

Motion 2011/12:Ju282 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en skärpt vapenlag.

Motivering

I flera städer har det under senare år förekommit skottlossningar mellan kriminella, oftast med koppling till olika kriminella grupperingar. Vid några tillfällen har det resulterat i dödsskjutningar men oftast har målet varit att skrämma upp eller markera genom att skadeskjuta personer. Detta sker mitt i centrala delar av städer men också ute i bostadsområden i våra förorter. Att ingen utomstående skadats framstår som rena turen. Men att invånare i våra storstäder ska behöva känna sig utsatta och rädda för att gå ut är inte acceptabelt. Att nästan dagligen höra polishelikoptrar cirkulera över sitt bostadsområde, att känna oro över att promenera ut med hunden på kvällen eller att behöva neka sina tonårsbarn att gå ut med rädsla för att de kan hamna mitt i en skottlossning är inte acceptabelt.

I våras kom en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) som visade att det dödliga våldet som kategoriseras till kriminella konflikter ökat med drygt 50 procent sedan 1990-talet. Det rör sig helt enkelt om kriminella gäng som skjuter på varandra med illegala vapen.

Nu måste regeringen agera för att stoppa denna utveckling. Det behövs tuffare tag mot dem som befattar sig med illegala vapen. Idag är minimistraffet för grovt vapenbrott sex månaders fängelse. Det är inte rimligt att ha en så låg straffsats för grovt vapenbrott, när vi ser hur vapen används hos organiserade kriminella grupperingar. Bara genom att gå omkring med skarpladdade vapen innebär att man även är beredd att använda vapnet och då ofta till betydligt grövre brott.

Man behöver också införa straffansvar för den som förvarar skjutvapen åt annan olovligen. Det skulle minska användningen av så kallade målvakter, som nu kan ta hand om vapen åt andra kriminella. Inte sällan är detta unga människor som gärna vill bli accepterade och höja sin position inom de kriminella grupperna.

Stockholm den 23 september 2011

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)