Skärpta åtgärder mot bortförsel av unga flickor för tvångsgifte

Motion 2021/22:553 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta åtgärder mot bortförsel av unga flickor för tvångsgifte och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi nås ständigt av nya rapporter om hur många flickor förs ut ur landet av sina föräldrar för att sedan giftas bort i utlandet. Organisationer som GAPF varnar för att detta sker i mycket stor omfattning. Samtidigt når få av dessa fall svensk domstol trots den lagstiftning som finns.

Kontrollen av detta måste skärpas upp ordentligt. Vid skolstart bör varje skola rapportera om vilka barn som saknas vid terminsstarten. Dessa rapporter bör samlas upp av socialtjänsten i respektive kommun och därefter bör kontroller göras genom uppsökning av varje familj. I de fall där familjen finns kvar i landet men barnet inte kan påträffas och familjen inte kan ge en rimlig förklaring till var barnet befinner sig bör ärendet polisanmälas och sedan prioriteras av polisen. Alla ärenden bör lagföras och i de fall föräldrarna döms för att man har fört ut ett omyndigt barn för giftermål utomlands bör föräldrarna förutom ett hårt straff även mista vårdnaden om sina övriga barn.

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)