Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak

Motion 2021/22:573 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet fall av hot mot målsägande, vittnen, poliser, åklagare och domare ökar oroväckande snabbt. Denna utveckling är oacceptabel i ett rättssamhälle och är ett hot mot hela det svenska rättssystemet och den enskilde medborgarens rättssäkerhet och trygghet.

Utredningen av denna typ av brott måste prioriteras och en skärpning av straffet för övergrepp i rättssak bör övervägas.

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)