Skatt på lönebeskedet

Motion 2016/17:857 av Lisbeth Sundén Andersson och Sotiris Delis (båda M)

av Lisbeth Sundén Andersson och Sotiris Delis (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att redovisa skatt på lönebeskedet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett av de mest transparenta länderna i världen genom vår generösa offentlighetsprincip, dock gäller inte transparensen när det kommer till att visa skattetrycket för arbetstagare.

Arbetsgivaravgiften är något av en dold skatt i Sverige som få arbetstagare är medvetna om. Många arbetstagare vet inte vad arbetsgivaren egentligen betalar för deras arbete, dvs de vet inte vad de själva betalar i skatt, eftersom arbetsgivaravgiften många gånger inte visas på lönebeskedet.

Generellt sett är många i Sverige omedvetna om hur högt skattetrycket är. Detta måste ändras. De flesta underskattar de svenska skatterna med 35 procent, enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv. Detta innebär att för varje två kronor som man tror att man betalar i skatt är den verkliga skattebetalningen egentligen tre kronor. De flesta tror att de betalar 34 procent i skatt medan de i själva verket betalar 52 procent.

Arbetstagaren behöver få ökad insikt och medvetenhet om vad hans eller hennes arbete är värt och hur mycket avgifter och skatter som är kopplade till deras arbetsinsats. Det finns en konsensus bland nationalekonomer att arbetsgivaravgiften trots att den betalas av arbetsgivaren tas ur löntagarens löneutrymme och därför är en indirekt skatt på arbete.

På lönebesked idag framgår i regel bruttolön, avdrag för preliminär skatt och eventuella avgifter samt återstående nettolön. Lönebeskeden skulle istället behöva innehålla en specifikation över alla skatter och avgifter som är förknippade med en löneutbetalning. Allt annat är att försöka lura arbetstagarna och omedvetandegöra dem om hur mycket skatt som de facto betalas för deras arbete.

Transparensen och arbetstagarens insyn i sitt arbete bör omfatta alla arbetsgivare som betalar ut löner och ersättningar för utfört arbete. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Sotiris Delis (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)