Skatt på valutatransaktioner

Motion 2010/11:Fi273 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i alla relevanta forum aktivt bör stödja införandet av en skatt på valutatransaktioner.

Motivering

En mycket liten skatt på valutatransaktioner skulle kunna ge enorma summor till angelägna ändamål som fattigdomsbekämpning och insatser för att hejda klimatförändringarna. Idén är inte ny men har fått nytt genomslag när en rad makthavare i Europa nu förespråkar den. En bred folkrörelsekampanj i Storbritannien driver frågan.

För ungefär tio år sedan kampanjade organisationer runt hela världen för att en ”Tobin-skatt”, en liten avgift på finansiella transaktioner, skulle införas. Syftet var såväl att få in pengar för att uppnå Millenniemålen (bland annat att utrota extrem fattigdom och hunger) som att dämpa stora, spekulativa kapitalflöden som underminerade demokratiskt valda regeringars manöverutrymme. Idén lanserades av den amerikanska ekonomen och nobelpristagaren James Tobin redan på 1970-talet men kom upp till allmän diskussion först efter de stora finanskriserna i bland annat Asien och Mexiko på 1990-talet.

I flera länder i Europa fortsatte diskussionen på hög politisk nivå, även om man aldrig kom till handling. I Sverige var intresset svalt i de flesta politiska partier. Endast Miljöpartiet och Vänsterpartiet drev frågan när den var uppe i riksdagen 2004–2005.

I den senaste finanskrisens spår har dock en sådan skatt, CTT (Currency Transaction Tax), börjat diskuteras igen. Under beteckningen FTT (Financial Transaction Tax) tas ett lite bredare grepp, där fler transaktioner än valutahandel beskattas.

Vid G20-mötena det senaste året har frågan om att utreda möjligheten att beskatta finansiella transaktioner diskuterats. Även Tysklands regeringschef Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy har nu ett antal gånger gått ut som starka förespråkare för någon slags transaktionsskatt.

I Storbritannien har en lång rad organisationer, biståndsgrupper och fackföreningar startat en bred kampanj för en ”Robin Hood-skatt”, en liten skatt (0,05–0,5 procent) på finansiella transaktioner. Efter de senaste åtstramningarna frågar man sig: Är dessa drastiska nedskärningar verkligen nödvändiga eller skulle en bibehållen välfärd ha kunnat finansieras med en skatt på finanssektorn? Skattebetalare världen över är trötta på att gång efter gång få ta hand om förlusterna, medan vinster och bonusar delas ut till dem som orsakat finanskrisen som om ingenting har hänt.

Även en så låg procentsats som 0,05 procent skulle kunna dra in hundratals miljarder dollar till både fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer, klimatåtgärder och försummade sociala sektorer i rika länder, menar organisationerna. Även 350 prominenta ekonomer från hela världen har i ett öppet brev pekat på att pengarna verkligen behövs och att skatten är tekniskt möjlig. Se: http://robinhoodtax.org.uk/in-the-news/350-economists-call-for-a-financial-transaction-tax/.

Det är dags att finanssektorn börjar dela med sig av sina vinster och bidra till finansieringen av den globala välfärden.

Stockholm den 27 oktober 2010

Annika Lillemets (MP)

Valter Mutt (MP)

Jabar Amin (MP)

Peter Rådberg (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)