Skatteavdrag för gymkort

Motion 2019/20:2912 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett skatteavdrag för privatpersoner som gäller gymkort och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regelbunden motion gör att vi lever både längre och friskare liv. Det finns ett egen­värde i att fler motionerar då livskvaliteten förbättras. Samtidigt så leder det även till att behovet av läkemedel och sjukvård och sjukfrånvaron minskar när folkhälsan blir bättre, vilket i förlängningen begränsar de offentliga utgifterna. Det är också bra för samhälls­ekonomin om vi lever bra och hälsosamma liv.

För att stärka en utveckling där allt fler motionerar och tar hand om sin egen hälsa kan skatteavdrag för privatpersoner gällande gymkort och vissa kostnader i samband med träning, tävling och motion göra att fler tar till sig en mer rörlig livsstil.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)