Skatteavdrag för ideella ledare inom ungdomsidrotten

Motion 2019/20:2913 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att underlätta för ideellt arbetande ledare inom ungdomsidrotten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska ungdomsidrotten bygger i hög grad på de ideella ledarnas insatser. Svensk idrott skulle inte fungera utan de cirka 3miljoner ideellt arbetande ledare som har olika funktioner inom den svenska idrottsrörelsen. Den svenska idrottsledaren lägger i snitt ner sex timmar per vecka och gör ofta detta under många års tid. Dessa fantastiska insatser möjliggör för svensk idrott att ta hand om en stor andel av våra barn och ungdomar. De senaste åren har det visat sig bli allt svårare att skaffa och behålla de ideellt arbetande ledarna inom svensk idrott. Detta är en mycket allvarlig trend som kan få stora konsekvenser för vår största folkrörelse samt för våra barns och ungdomars möjligheter till ett hälsosamt leverne.

Många ideellt arbetande idrottsledare har kostnader förknippade med den tid de lägger på sitt ledarskap. Ett sätt för staten att visa sin uppskattning är att man skulle kunna se över möjligheten att införa ett skatteavdrag för dessa kostnader. Det kan handla om utgifter som bilresor, måltidskostnader och så vidare. Detta skulle inte behöva kosta några stora summor för statskassan men skulle kunna fungera som en


stimulans för de som idag lägger ned många timmar inom idrottsrörelsen och dessutom locka nya ledare inför framtiden.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)