Skatteavdrag för motionstävlingar

Motion 2019/20:2914 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa ett skatteavdrag för anmälningsavgifterna till En svensk klassiker, Tjejklassikern och andra motionstävlingar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ohälsa är ett stort problem i många moderna samhällen. Vardagsmotionen byggs bort och stillasittande arbete får negativa effekter på människors fysik och hälsa. Många har dessutom svårt att träna kontinuerligt i vardagen på grund av stress och andra prioriteringar. Ofta kan de som har svårt att välja träning före andra aktiviteter vara betjänta av att träna inför en motionstävling.

Motivationen kan förstärkas av att individen vet att han eller hon ska springa Lidingöloppet eller åka Vasaloppet inom en snar framtid. Kostnaderna för att genomföra exempelvis En svensk klassiker är dock relativt höga. Genom att ge den enskilde möjlighet att göra ett skatteavdrag för anmälningsavgifterna på motions­tävlingar som exempelvis En svensk klassiker, Tjejklassikern eller Halvklassikern skapas incitament att öka träningsmängden i vardagen. Det skulle förbättra folkhälsan och minska kostnaderna för sjukdomar som är relaterade till för lite motion.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)