Skatteavdrag för sjukgymnastik

Motion 2019/20:2932 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett skatteavdrag för köp av tjänster av naprapat, kiropraktor och sjukgymnast och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag finns det en gråzon där den enskilde antingen kan ta sjukvårdens offentliga resurser i anspråk eller själv köpa tjänster för att investera i sin egen hälsa. Ryggont kan belasta den offentliga sjukvården likaväl som att den enskilde själv går till en kiro­praktor, massör eller privat sjukgymnast. Att människor själva är beredda att med egna pengar ta hand om sig är i grunden bra och bör uppmuntras. Insatser av personliga tränare som hjälper sina kunder med träningsprogram för att undvika ryggskador i arbetet är bra både för den enskilde och för samhällsekonomin i stort. Det är därför bra att det numera är en skattefri förmån att anlita en personlig tränare. Detta borde utvidgas ytterligare till att omfatta ytterligare hälsofrämjande aktiviteter.

Ett skatteavdrag konstruerat på liknande sätt som RUT- och ROT-avdragen skulle sannolikt innebära att fler nyttjade tjänsterna. Det ger bättre välmående för den enskilde och bättre folkhälsa, vilket i förlängningen minskar samhällets kostnader i form av sjukskrivningar, sjukfrånvaro och sjukvårdsrelaterade kostnader. Dessutom skapar det fler jobb i tjänstesektorn då större delen av den enskildes kostnader för detta är direkt relaterade till personalkostnader.


För att stärka en utveckling där ännu fler tar ett ökat personligt och ekonomiskt ansvar för sin hälsa och sitt välmående kan ett skatteavdrag bidra till att fler nyttjar dessa tjänster.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)