Skattefrihet för arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar

Motion 2019/20:1161 av John Weinerhall (M)

av John Weinerhall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda skattefrihet för arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla människor kommer någon gång i livet att söka sig till sjukvården av någon anled­ning. Den som driver företag eller förvärvsarbetar är beroende av att snabbt få vård och att snabbt kunna komma tillbaka till vardagen. Därför är det olyckligt att de privata sjukvårdsförsäkringar som många arbetsgivare och fackförbund erbjuder sina anställda nu är skattepliktiga. I dag har ungefär 700000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring.

All vård borde rimligtvis vara lika viktig och jämställd och därför vara skattebefriad – inte bara den offentliga. Dessutom utgör privata sjukvårdsförsäkringar ett viktigt komplement som avlastar den reguljära sjukvården och möjliggör för arbetstagare att snabbare komma tillbaka till arbetet. Därför borde privata sjukvårdsförsäkringar inte förmånsbeskattas och regeringen agera för att tillse detta.

John Weinerhall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)