Skattefusk, svartjobb och social dumpning

Motion 2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:Sk376

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Skattefusk, svartjobb och social dumpning

V507

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och socialdumpning 6

5 Åtgärder mot skattefusk 7

5.1 Mer resurser till Skatteverket 7

5.2 Stoppa avancerad skatteplanering 7

5.3 Skatteläckage vid utflyttning 8

5.4 Kassaregister – lika regler för alla 9

6 Åtgärder mot svartjobb 9

6.1 Personalliggare och oanmälda arbetsplatsbesök 9

6.2 Individuell redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter 10

6.3 Tydligare villkor för F-skatt 11

7 Åtgärder mot social dumpning 12

7.1 Hög organisationsgrad ger kollektivavtalsmodellen legitimitet 12

7.2 Stärk den svenska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (35)