Skatten på öl

Motion 2005/06:Sk267 av Anita Sidén och Anna Lilliehöök (m)

av Anita Sidén och Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sänka skatten på öl.

Motivering

Skatteskillnader mellan Sverige och flera andra EU-länder leder till en omfattande legal och illegal gränshandel. Detta får en rad långtgående konsekvenser.

Aldrig tidigare har det varit så lätt att få tag i alkohol som i dag. Den illegala handeln är alltid öppen och har ingen som helst ålderskontroll. Leveranser sker direkt till ungdomar. Varje konsument, som vill, kan i dag köpa alkohol till väsentligt lägre priser än det officiella svenska priset. Storkonsumenterna gör det redan.

Lika mycket öl som säljs på Systembolaget kommer i dag in från utlandet, obeskattad i Sverige, antingen genom privatpersoner som handlar för eget och andras bruk eller genom kriminella nätverk som vuxit fram till följd av den höga svenska skattenivån.

Samhället har förlorat kontrollen över en stor del av alkoholförsäljningen varför det är hög tid att sänka skatten bl.a. på öl.

Stockholm den 23 september 2005

Anita Sidén (m)

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)