Skatten på röktobak

Motion 2005/06:Sk443 av Kenneth Lantz (kd)

av Kenneth Lantz (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vidta åtgärder som innebär skattemässig neutralitet mellan röktobak och vanliga cigaretter.

Motivering

Tobaksskatten är en punktskatt vars syfte är att reducera konsumtionen av tobaksprodukter som medför allvarliga hälsorisker. Skattens utformning varierar dock mellan olika produkter. På cigaretter består skatten av en fast del (per cigarett) och en värdebaserad del (baserad på priset), medan exempelvis röktobak beskattas med avseende på vikt. Syftet med skatten är dock samma i båda fallen; att reducera konsumtionen.

Rökning är lika skadligt oavsett vilken sorts cigaretter man röker. Det spelar ingen roll om man röker färdigtillverkade vanliga cigaretter, eller om man rullar dem själv. Därför borde skattenivåerna vara lika höga för de olika produkterna.

I Sverige har skatten på röktobak (rulltobak och piptobak) hittills varit betydligt lägre än skatten på cigaretter. Röktobak beskattas med 630 kronor per kilo, medan skatten på cigaretter är 1 272 kronor för motsvarande mängd tobak.

Problemet har påtalats för finansministern vid flera tillfällen, och svaret har då varit att regeringen instämmer i problematiken och att frågan varit under beredning.

När ett förslag till justering av skatten på röktobak nu finns i budgeten är det därför mycket förvånande att den föreslagna höjningen är relativt begränsad. Regeringens förslag innebär en höjning från 630 till 770 kronor per kilo – ganska långt ifrån de 1 272 kronor som motsvarande mängd tobak beskattas med i färdigtillverkade cigaretter.

Av folkhälsoskäl borde skatten på röktobak snarast höjas till motsvarande nivå som för färdigtillverkade cigaretter.

Stockholm den 28 september 2005

Kenneth Lantz (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)