Skatteneutralitet mellan boendeformerna

Motion 2014/15:468 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om framtida behov av en översyn av boendeskatterna gällande diskriminering mot hyresrätten och skatteneutralitet mellan boendeformerna.

Motivering

Hyresrätten är idag skattemässigt missgynnad jämfört med boende i bostadsrätt, radhus och villa. Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen har gjort en utredning kring detta och vad som kan göras åt problemet. Enligt rapporten betalar en hyresgäst mellan 11 000 och 40 000 kronor mer i skatt per år än en egnahemsägare i en nybyggd bostad. Den statliga boendeskattutredningen slår också fast att det råder orättvisa mellan de olika boendeformerna. I ett räkneexempel är månadskostnaden för ett hyresrättsradhus 3 000 kronor högre än för motsvarande äganderätt eller bostadsrätt.

Egnahemsägare har avdragsrätt för ränteutgifter på 30 procent. (Med undantag för räntorna på en bostadsrättsförenings gemensamma lån, som inte är avdragsgilla.) Samma avdragsrätt för hyresfastigheter samt bostadsrättsföreningar skulle minska skattediskrimineringen, vilket både skulle möjliggöra lägre hyror och ökat byggande av hyresrätter.

Även fastighetsavgiften skapar skattemässig obalans mellan boendeformerna. Medan villaägare med högtaxerade villor fått skattelättnader är hyresrätten fortsatt dubbelbeskattad, med både fastighetsavgift och bolagsskatt.

Hyresrätter omfattas inte heller av ROT-avdraget (renovering, ombyggnad, tillbyggnad), trots att många äldre hyreshus har stora eftersatta renoveringsbehov. För bostadsrätter gäller ROT-avdraget i den egna lägenheten, däremot inte gemensamma delar som trapphus, hiss, tak och fasad.

Skillnaden vad gäller boendekostnader har ökat mellan hyresgäster och egnahemsägare och med tanke på att hyresgäster i genomsnitt har lägre inkomst än egnahemsägare så drabbas de därför extra hårt. Vi har ett progressivt skattesystem vad gäller inkomster, men beskattningen av bostäder bygger istället på principen åt den som har skall varda givet.

Det behöver göras en översyn av de olika skattenivåerna på olika boendeformer. Någon gång i framtiden kan detta förhoppningsvis leda till att skattediskrimineringen mot hyresrätten upphör och att vi får skatteneutralitet mellan boendeformerna.

.

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)