Skatteregler för barnvaktstjänster

Motion 2019/20:2933 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nivåerna på beskattning av barnvaktstjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många svenska barnfamiljer har genom de senaste årens reformer, exempelvis avdragsmöjligheterna för RUT- och ROT-tjänster, fått ökade möjligheter att få sina livspussel att gå ihop. För de många föräldrar som kämpar med att upprätthålla både yrkes- och familjeliv har dessa betytt mycket, men det finns fortfarande utrymme för fler små men viktiga reformer som kan förenkla människors vardagsliv. En sådan sak skulle kunna vara att göra en översyn av vilka skatter och regler som gäller för den som anlitar en annan privatperson för enklare sysslor som exempelvis att vara barnvakt. RUT-avdrag medges förvisso redan i dag för barnpassning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden samt lämning och hämtning till och från förskola, grundskola, fritidsaktiviteter eller liknande. Men särskilt dessa barnpassningstjänster utförs av personer som inte annars bedriver näringsverksamhet utan det är ofta grannar, yngre släktingar eller andra bekanta som anlitas.

Med dagens regler måste den som betalar en annan privatperson mer än tusen kronor per år rapportera detta till skattemyndigheten. En så låg summa kommer man lätt upp i om man bara anlitar barnvakten en timme per månad. Betalar man någon över 10000 kronor per år så måste man betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på personens lön. Storleken på dessa summor har gällt i ett flertal år och det är därför hög tid att se över dem kanske framförallt som summan 10000 kronor per år med råge understiger beloppet av det generella grundavdraget på löneinkomster. Den som vill anlita en släkting eller vän för att utföra den här sortens oregelbundna enkla sysslor bör kunna göra det utan att behöva känna sig orolig över att ha anlitat svart arbetskraft.


Likadant skall den ungdom som vill arbeta extra med barnpassning enkelt kunna göra det utan att riskera att bryta mot lagen.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)