Skatteregler för kulturföretagare och allmännyttiga föreningar

Motion 2014/15:575 av Per Lodenius och Ola Johansson (C)

av Per Lodenius och Ola Johansson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över skatte- och avdragsreglerna för att skapa likvärdiga och goda förutsättningar för företagare inom kultursektorn och allmännyttiga föreningar.

Motivering

Kultur bygger på kreativitet och spelar också en viktig roll för tillväxt och innovation. Den är bland annat viktig för besöksnäringen. Kulturella resurser är dessutom förnybara vilket är särskilt välkommet för ett uthålligt näringsliv. Vi behöver ta tillvara den kreativa kraften och hitta modeller för att sprida den i samhället.

Det finns också skatte- och avdragsregler som behöver ses över inom detta område. Ett exempel är den så kallade dansbandsmomsen som innebär att det är lägre moms om ett band spelar för en sittande publik och en högre momssats om publiken dansar. En annan fråga är att företag får dra av för inköp av en ny designmöbel men inte ett nyproducerat konstverk.

Vi anser att det behöver göras en bred översyn kring dessa frågor för att skapa goda och likvärdiga förutsättningar för företagande inom kultursektorn liksom för allmännyttiga föreningar.

.

Per Lodenius (C)

Ola Johansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)