Skogsmuseet i Lycksele blir ett nationellt museum

Motion 2021/22:2720 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skapa förutsättningar för Skogsmuseet i Lycksele att bli ett nationellt skogsvetenskapligt centrum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Lycksele grundades 1982 ett kulturhistoriskt museum med ansvar för skogs- och skogsbrukshistoria i Västerbottens län. Idag drivs det i bolagsform och ägs av Lycksele kommun (51%) och Region Västerbotten (49%). Museet arbetar med insamling, dokumentation, utställningsverksamhet och forskning på området skogsbruk och flottning. Vidare arbetar man med information och pedagogisk verksamhet med bland annat organiserade skolbesök. Ett särskilt fokus sätts på insatser för att kommunicera och marknadsföra skogens roll i framtidens Sverige genom museets ägardirektiv.

Skogsmuseet i Lycksele är öppet året runt, med specialutbildad personal, och huserar samlingar, arkiv och forskning inom skogsbrukshistoria. Till utställningen hör en av Europas få stora, historiska skogsmaskinsamlingar, vars innersta kärna härstammar från SCA, liksom ett i museivärlden unikt dendrokronologiskt laboratorium med tillhörande forskning på internationell nivå. Museet fick ett tillskott 2006 av Birger Nordins unika samiska samling som består av cirka 2500 samiska föremål såsom bruksföremål, äldre samisk litteratur, konst och textilier. Dessutom återfinns sedan 1998 Birger Perssons unika skalbaggssamling på Skogsmuseet i Lycksele. Samlingen innehåller ca 2000 skalbaggar.

Skogsmuseet har ett nära samarbete med kringliggande organisationer och institutioner såsom Umeå universitet, diverse skogsbolag, Skogtekniska klustret, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. För Sverige i allmänhet och Norrland i synnerhet har den fortsatta skogsnäringen spelat och kommer att spela en stor roll. Skogsmuseet i Lycksele utgör en viktig brygga mellan vårt historiska arv och vår framtid inom just skogsnäringen. Förhoppningen är att museet utvecklas till ett nationellt skogsvetenskapligt centrum där nutid och framtid kan mötas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)