Skogsmuseum i Lycksele

Motion 2005/06:Kr259 av Ingegerd Saarinen (mp)

av Ingegerd Saarinen (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en utredning för att klargöra möjligheten att göra Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele till ett nationellt ansvarsmuseum.

Motivering

Skogslandet Sverige är det enda land i Norden (utom Island) som inte har ett nationellt skogsmuseum med det övergripande ansvaret för skogshistoria och dokumentation av utvecklingen i skogsnäringen. Med tanke på den enorma betydelsen som skogsbruket har och har haft för Sveriges ekonomi och utveckling är detta otillfredsställande.

Idag finns det endast ett ”institutionellt” skogsmuseum i Sverige, Skogsmuseet i Lycksele, med specialutbildad personal och öppettider året om. Det andra, Silvanum i Gävle, lade ned sin verksamhet 2003.

Skogsmuseet i Lycksele har utmärkta förutsättningar att bli ett nationellt skogs­museum: samlingar, utställningar, forskning och dokumentation.

Museet har ett brett kontaktnät dels till skogsnäringen, skogsforskningen, och SLU, dels till de kulturhistoriska museerna inom regionen i Sverige och i Norden och – inte minst till de nordiska skogsmuseerna.

Skogsmuseet ligger i hjärtat av Norrland, i Lycksele, som är centrum för inlandets skogsbruk med regionkontor för flera stora skogsbolag, bl.a. Sveaskog, SCA, Holmen och Norra Skogsägarna. Regionen är också rik på skogs-, skogsbruks- och flottningsminnen och har långa skogshistoriska anor samt gamla traditioner inom skogsforskningen.

Trots att Skogsmuseet ligger mitt i skogslandet, tar det bara halvannan timme med bil till Umeå eller med flyg till Stockholm. Närheten till Umeå är väsentligt eftersom där finns Sveriges högsta skogliga utbildning (SLU), Skogsbibliotek och Umeå universitet samt forskningsmiljöerna inom biologi, arkeologi, skogshistoria och skogsbruk.

Skogsmuseet i Lycksele har två permanenta utställningar ”Huggarepoken” (invigd 1984) och ”Maskinepoken” (invigd 1994). Huggarepoken beskriver den historiska utvecklingen i skogsbruket från yxa och såg till mekaniseringens början, från gammalt till modernt skogsbruk. Maskinepoken är Europas enda museum för skogsmaskiner och mekaniseringens historia. Den utvecklas kontinuerligt med hjälp av landets främsta experter inom skogsteknisk forskning, skogsbolag, maskintillverkare och entreprenörer.

Skogsmuseet i Lycksele var föregångare med att utbilda skogstjänstemän och maskinförare i kulturmiljövård, d v s att iaktta och ta vara på fornminnen och kulturspår i skogen för att förebygga skador på dessa.

På senare år har Skogsmuseet utökat sin verksamhet med årsringsbaserad forskning och dateringverksamhet (dendrokronologi och dendroklimatologi) och är därmed det enda museet i landet med expertis till detta.

Det finns ett stort behov av ett nationellt skogsmuseum i Sverige. Jämförelsevis kan nämnas att Norsk skogsmuseum har ca 45 anställda, det finska skogsmuseet Lusto ca 20 och det danska skogsmuseet ca 10 anställda. På Skogsmuseet Lycksele finns 5 anställda. Endast det danska skogsmuseet ligger i huvudstadsregionen.

Stockholm den 30 september 2005

Ingegerd Saarinen (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)