Skolans sexualundervisning

Motion 2020/21:3147 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skolans sexualundervisning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barnmorskor larmar om att fler ungdomar nu söker vård för sexskador i underlivet efter för hård sex. Detta fenomen bottnar bland annat i tillgången till pornografi på internet. Ungdomar som bevittnar dessa filmer tror att det är så sex ska utföras då tillräckliga kunskaper saknas. Samlag utförs också fast man egentligen inte vill och grovheten i utförandet gör att underlivet skadas. För att skydda ungdomarna från både fysiska och psykiska skador bör sexualundervisningen i skolan stärkas. Skolans utbildning bör innefatta en tillräckligt god sexualundervisning som innebär att ungdomars kunskap om sex ökar och att de sexrelaterade skadorna därmed minskar.

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)