Skolresor till Förintelsens koncentrationsläger

Motion 2010/11:Kr206 av Eva Flyborg och Carl B Hamilton (FP)

av Eva Flyborg och Carl B Hamilton (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge myndigheten Forum för levande historia i uppdrag att möjliggöra och uppmuntra skolresor till Förintelsens koncentrationsläger och andra minnesplatser för folkmord och brott mot mänskligheten.

Motivering

Forum för levande historia har ett mycket viktigt uppdrag. Genom att med utgångspunkt i Förintelsen främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter, läggs grunden för att framtida generationer inte upprepar historiska misstag som fått förödande konsekvenser för mänskligheten. Forum för levande historia har på senare tid av samma anledning fått i uppdrag att uppmärksamma brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Ofta sker kunskapsspridandet genom tankeväckande och inspirerande utställningar, debatter, lärarseminarier och tryckt material såsom boken Om detta må ni berätta – ett arbete som leder till reflektion och uppmuntrar självständigt tänkande.

Vi vet att personliga berättelser av folkmordens överlevare gör ett mycket starkt intryck och leder till tankar om det egna ansvaret. Sådana berättelser förmedlas på skolor runtom i landet. Ett personligt besök på en plats där brott mot mänskligheten i form av folkmord har ägt rum är förmodligen också något av det starkaste intrycket vi kan ge våra ungdomar. Därför bör staten möjliggöra och uppmuntra att det görs skolresor till minnesplatser där brott mot mänskligheten ägt rum. Det kan handla om andra världskrigets koncentrationsläger och även de läger som de kommunistiska diktaturerna använde sig av, såsom Perm-36.

Forum för levande historia är den naturliga institutionen för ett sådant arbete. Genom att ge skolor möjlighet att ansöka om stöd för klassresor till Förintelsens koncentrationsläger samt andra minnesplatser för folkmord och brott mot mänskligheten bidrar vi till att de kanske viktigaste av 1900-talets lärdomar förs vidare. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 15 oktober 2010

Eva Flyborg (FP)

Carl B Hamilton (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)