Skrota EBO-lagen

Motion 2019/20:1386 av Olle Thorell m.fl. (S)

av Olle Thorell m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dagens EBO-lagstiftning måste förändras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Integration och etablering av nyanlända är en stor och viktig utmaning för hela vårt samhälle. En lyckad integrationspolitik kräver en sammanhållen och genomtänkt politik. Dels så krävs att man ställer höga och rimliga krav på de nyanlända, att så snabbt som möjligt lära sig språket och göra allt man kan för att skaffa sig egen försörjning. Samma krav ska ställas på alla invånare i vårt land, oavsett var man har sitt ursprung och hur länge man har bott här. Samtidigt som man samhället ska ställa krav så måsta man också få goda möjligheter att etablera sig. Det måste finnas en bra Sfi-undervisning, goda möjligheter att få stöd för att få in en fot på arbetsmarknaden, effektiva och snabba system för att validera de kunskaper man har med sig från sitt ursprungsland, anpassat stöd efter varje individs unika förutsättningar. Dessutom krävs att alla landets kommuner är med och delar på det ansvar som det är att ta emot flyktingar och asylsökande. Många åtgärder har gjorts för att förbättra integrationen, men många steg återstår. Ett hinder för integration är EBO-lagen. Den lag som ger asylsökande rätt att bosätta sig varsomhelst i landet om hen kan ordna eget boende. Det är en lag som är vällovlig i sin intention, men det har visat sig att den leder till segregation och usla boendeförhållanden. Vi anser att lagen om eget boende ska ersättas med ett nytt system som motverkar segregation och gynnar integration. Dagens EBO-lagstiftning måste förändras. Det kan gå till på olika sätt. Den asylsökande som ordnar ett eget boende i ett område med socioekonomiska utmaningar kan till exempel få indragen dagersättning eller så måste bostaden ha en viss storlek för att hen ska ha rätt till dagsersättning.

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Åsa Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)