Skrotningspremie för gamla bilar

Motion 2017/18:246 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C)

av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda någon form av skrotningspremie för gamla bilar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige hade tidigare en skrotningspremie fram till 2007. Den togs bort och istället skulle producentansvaret gälla, dvs ansvaret för att gamla bilar skrotas åvilar bilproducenterna. Det fungerar tyvärr inget vidare.

Antalet bilar som lämnas in till bilskrotar har minskat kraftigt. Hälften av landets kommuner har problem med att skrotbilar dumpas på kommunal mark. Det står skrotbilar i skogar och på illegala skrotar. Stiftelsen Håll Sverige Rent oroas över utvecklingen. Motormännens Riksförbund vill se en skrotningspremie på 10 000 kr. Bil Sweden bedömer att det kan räcka med 5 000 kr.

Argumenten är tunga, skrotbilar som lämnas vind för våg är ett miljö- och nedskräpningsproblem. Gamla bilar är mindre trafiksäkra.

I andra länder har man fått rabatt vid köp av en ny bil om man lämnar in en gammal bil samtidigt.

Samtidigt som en hel del talar för att stimulera till att uttjänta bilar skrotas på moderna bilskrotar istället för att läcka kemikalier, vara trafikosäkrare och skräpa ner över landet, så finns det nackdelar med ett premiesystem med byråkrati och kostnader.

Ett fungerande producentansvar vore säkert det bästa, men uppenbarligen så fungerar det otillfredsställande.

Riksdagen bör därför ge regeringen tillkänna att vidta åtgärder så att Sverige rensas från uttjänta bilar och skrotbilar mycket bättre än idag. Både ett ökat och tydligare producentansvar bör utredas liksom även temporära eller beständiga skrotningspremier, som finansieras inom sektorn.

 

Staffan Danielsson (C)

Anders Åkesson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-26 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)