Skrotpeng på fritidsbåtar

Motion 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S)

av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en skrotpeng för fritidsbåtar i Sverige liknande den modell som finns i Norge och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Båtvrak som blir stående på land år efter år i många av landets marinor och som även helt övergetts längs vår kust utgör ett stort problem i Sverige. Många båtklubbar har därför höjt sina avgifter för att få bort de uttjänta båtarna från marinorna. Ansvaret för övergivna båtar längs vår kust är fortfarande inte löst på grund av att ägare till vrak ej har kunnat identifieras.

Att skrota en båt är dyrt. Som privatperson får man betala mellan 2 500 och 2 800 kronor per ton för att skrota en båt, plus transportkostnaden. Kostnaden blir i genomsnitt 38 000 kronor för att skrota en båt som är mellan sex och tio meter lång, visar siffror från bland annat Håll Sverige Rent.

Båtar har, till skillnad från bilar, inget restvärde när båten inte håller eller duger längre. I bilköpet ingår ett producentansvar, som innebär att bilproducenten har ansvar för att ta hand om bilen den dagen den inte ska användas längre. Därför är det också gratis att skrota bilar. Detta producentansvar finns inte för båtar. 2011 lämnade Naturvårdsverket, på uppdrag av dåvarande regering, in en rapport med olika förslag om hur man kan komma tillrätta med detta problem. Ett förslag var att införa en premie för att skrota båtar, ett annat att införa producentansvar och ett tredje att göra det lättare för kommuner att flytta övergivna båtar.

Drygt 80 procent av de omkring 800 000 fritidsbåtar som finns i Sverige är plastbåtar och livslängden på en fritidsbåt brukar beräknas till cirka 40 år. Mer än var fjärde båt i Sverige är byggd tidigare än 1980. Även om fritidsbåtar har en lång livslängd så kommer behovet av att skrota och att återvinna båtar att öka alltmer i Sverige. Detta gör det därmed problematiskt i och med att det är så dyrt för den siste båtägaren att göra sig av med båten på ett bra och miljövänligt sätt.

I Norge finns en intressant modell för vrakåtervinning. Landet har haft stora problem med övergivna fritidsbåtar på grund av de stora kostnaderna för att skrota båtar. Den norska staten har därför infört ett bidragssystem där staten täcker hela eller delar av kostnaden för hanteringen av uttjänade fritidsbåtar. Båtägaren betalas även 1 000 norska kr per fritidsbåt för att de ska leverera den till avfallshantering. Miljödirektoratet administrerar systemet och betalar ut pengar till de som levererar en kasserad båt.

Ett liknande system med vrakpeng på fritidsbåtar bör införas i Sverige.

 

 

Peter Jeppsson (S)

Magnus Manhammar (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)