Skydd för kristna i Irak

Motion 2013/14:U259 av Carina Herrstedt och Mikael Jansson (SD)

av Carina Herrstedt och Mikael Jansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma den etniska rensning av kristna som pågår i Irak och stödja upprättandet av en autonom kristen region i Irak.

Motivering

Det pågår en etnisk rensning mot de kristna i Irak. Dessa lever i skräck och de utsätts för grymheter som vida överstiger vad vi kan föreställa oss i Sverige. Vetskapen om att det rör sig om tvåflodslandets ursprungsbefolkning är väldigt låg i Sverige. I medierna omnämns de troende kristna enbart som irakier, trots att de är kaldéer/assyrier/syrianer som tillhör olika kyrkor. Våldet och den etniska rensningen har som mål att få de kristna minoriteterna att antingen dö ut eller fly landet. Särskilt utsatta är unga kristna flickor som tvångskonverteras av islamister och blir tvångsgifta med muslimska män. Följden blir att Irak håller på att rensas religiöst och etniskt på de kristna befolkningsgrupperna. Denna etniska, kulturella och religiösa rensning måste få ett slut.

En lösning kan vara att det upprättas en autonom region i Irak som skulle fungera som fristad för kristna irakier. Att göra insatser i närområdet är den mest effektiva hjälpen och förhindrar både flyktingkatastrofer och mänskligt lidande. Kristna flyktingar som befinner sig på flykt runtom i världen skulle på så vis få möjlighet att flytta tillbaka till sitt hemland Irak.

Stockholm den 1 oktober 2013

Carina Herrstedt (SD)

Mikael Jansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)