Skyddad identitet för barn som bor i skyddat boende

Motion 2021/22:3452 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur barns skyddade identitet kan bevaras när de vistas i skyddat boende och samtidigt har rätt till skola och omsorg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Skyddade personuppgifter får man om det finns risk för att man ska utsättas för hot eller våld. Det finns cirka 4 800 barn och ungdomar, upp till 19 år, med skyddade personuppgifter. Många unga med skyddade personuppgifter har bevittnat våld i sina familjer och själva varit utsatta för våld. Att bevittna våld mot en närstående kan leda till att den unga berövas sin grundläggande trygghet i livet. Unga med sådana erfarenheter kan känna skuld och skam över att inte ha kunnat skydda sin förälder och kan vara oroliga för vad som kan hända medan de är i förskolan eller i skolan. Barn har rätt till en trygg uppväxt, fri från alla former av våld. Trots detta vistas varje år flera tusen barn i skyddat boende för att de ska komma bort från våldsamheter. Många av dessa barn får flytta runt till olika skyddade boenden, som drivs av olika aktörer, för att skyddas från våldsutövaren. Ett barns rättigheter ska gälla oavsett om man bor i skyddat boende eller inte. En vårdnadshavare som bor i skyddat boende ska inte behöva försaka barnets skolgång av säkerhetsskäl. Skolgång ska inte innebära att skyddet undanröjs för att båda vårdnadshavarna måste godkänna beslut gällande barnens skolgång.

Att bo på skyddat boende är en extraordinär situation för ett barn, och en sådan situation borde rimligtvis innebära undantag såsom att enbart en vårdnadshavare har rätt att godkänna skolgång. Riskfaktorer måste undanröjas och skyddsfaktorer behöver stärkas.

Barn som hamnar på ett skyddat boende har redan svikits av vuxenvärlden en gång. Det är ett stort ingrepp i deras uppväxt som borde vara en åtgärd som ger barnet vård, omsorg och ökad trygghet i deras liv. De behöver få uppleva trygghet för att läka.

Barns skyddade identitet måste bevaras när de skrivs in i olika skolor, i synnerhet om förövaren är den andre vårdnadshavaren och denne har rätt till uppgifter om skolgång. Detta är en särskilt utsatt situation där undantag i lagstiftningen behöver göras för att i första hand skydda barnet.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)